Ett programmeringsfel i scootern Minicrosser M1

den 17 januari 2012

Scootrar (hjälpmedel) av märket Minicrosser M1 tillverkade före 14/12 2010 har ett programmeringsfel som medför en risk för felfunktion. Mini Crosser A/S tillverkar produkten och Minicrosser AB har ansvaret för att åtgärda problemet i alla produkter. Läkemedelsverket vill uppmärksamma användare om att alla produkter ännu inte har blivit åtgärdade och att de ska vara uppmärksamma för eventuella felfunktioner.

Tillverkaren Mini Crosser A/S har upptäckt att scootrar av märket Minicrosser M1 har ett programmeringsfel.  Felet finns i scootrar som har tillverkats före 14/12 2010. Scootern är ett hjälpmedel för människor med funktionsnedsättningar.

Det finns en risk för att scootern startar körningen av sig självt om det blir ett avbrott på en kabel. Enligt information från tillverkaren har inga tillbud hitintills inträffat på grund av felet.

Alla berörda scootrar av märket Minicrosser M1 håller på att åtgärdas av den svenske representanten Minicrosser AB. Tillverkaren beräknar att åtgärderna är avslutade i juni 2012.

Läkemedelsverket vill alltså uppmärksamma användare av Minicrosser M1 på att det fortfarande finns risk för felfunktion med de scootrar som ännu inte har blivit åtgärdade. Eventuella förekommande tillbud ska anmälas till myndigheten.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontaktinformation

MiniCrosser AB
Markku Riutta
0303-245209

Maria Gustafsson
0303-245207

Kundtjänst
0303-245200

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies