Europeisk portal för biverkningsrapporter

den 31 maj 2012

Idag lanseras en webbplats på den europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida där sammanställda allvarliga biverkningsrapporter för centralt godkända läkemedel publiceras.

En del i den nya lagstiftningen för läkemedelssäkerhet som träder ikraft i sommar omfattar transparens och tillgång till säkerhetsinformation kring läkemedel. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har fått  uppdraget att tillgängliggöra sammanställningar av biverkningsrapporter för alla centralt godkända läkemedel,

Idag lanserar EMA webbplatsen ”European database of suspected adverse drug reaction reports”. Rapporterna kommer ursprungligen från EU:s centrala säkerhetsdatabas Eudravigilance dit nationella myndigheter rapporterar allvarliga biverkningar för centralt godkända läkemedel.

Det är viktigt att komma ihåg att alla biverkningar rapporteras redan vid misstanke om samband, och att det med den informationen enbart inte går att dra några omedelbara slutsatser om vad som orsakat biverkningen. Det finns en bra förklarande text hur informationen ska tolkas på den aktuella webbplatsen.

Om cirka en månad kommer det även att finnas en svensk version. Däremot kommer biverkningstermerna fortfarande att vara på engelska.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies