Fel dosering angiven i vissa bipacksedlar för antibiotikapreparatet Tadim (kolistimetat)

den 3 juli 2012

I ett parti av antibiotikapreparatet Tadim (kolistimetat) pulver till infusionsvätska, har för hög dosering för vuxna och barn över 60 kg angivits i bipacksedeln. Det är mycket viktigt att sjukvårdspersonal följer den rätta doseringsanvisningen, som finns i produktresumén.

I ett parti bipacksedlar för Tadim pulver till infusionsvätska lösning (Vnr 423288) som hör till tillverkningssats 1X09PK-SE finns en felaktig doseringsinformation för vuxna och för barn som väger mer än 60 kg. Rätt dosering skall vara: ”Den vanliga dosen för vuxna och barn som väger över 60 kg är 1–2 miljoner internationella enheter (IE) var 8:e timme”. I produktresumén finns rätt text angiven. Vårdpersonal uppmanas att använda produktresumén vid administrering av preparatet. Felet kommer att rättas till för framtida tillverkningssatser av preparatet.

(Den felaktiga bipacksedeln har följande text: ”Den vanliga dosen för vuxna och barn som väger över 60 kg är 1–2 miljoner internationella enheter (IE) per kg kroppsvikt var 8:e timme”)

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies