Förbud att sälja ”Viamax Pure Power”

den 12 juni 2012

Produkten ”Viamax Pure Power” från Viamax AB säljs via en mängd svenska webshopar som ett ”lusthöjande medel”. Laboratorieanalyser har visat innehåll av dithiodesmetylcarbodenafil, vilket är en variant av den aktiva substansen i det godkända läkemedlet Viagra.

På grund av innehållet av substansen dithiodesmetylcarbodenafil betraktar Läkemedelsverket produkten som ett läkemedel. Eftersom produkten inte är godkänd för försäljning som läkemedel förbjuder Läkemedelsverket Viamax AB vid vite om 500 000 kronor att sälja produkten och förelägger företaget att inom två veckor från det att man tagit del av verkets beslut återkalla redan sålda förpackningar från återförsäljare.

Läkemedelsverket varnar för att använda produkten då den inte är godkänd och då man inte vet vilka biverkningar den kan ha. Läkemedelsverkets erfarenhet är att det är vanligt att potenshöjande medel och liknande säljs som kosttillskott men innehåller odeklarerade läkemedelssubstanser eller varianter av läkemedelssubstanser. Innehåll och mängder av substanserna kan variera.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontaktpersoner

Per-Åke Sandvold
Enhetschef, Enheten för kontroll av narkotika och olagliga läkemedel
018-17 48 62, 070-246 43 39

Maria Gustafsson
Utredare, Enheten för kontroll av narkotika och olagliga läkemedel
018-17 46 58

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies