Föreskrift om livsmedelsförskrivning försenad

den 19 december 2012

Den årliga uppdateringen av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har blivit försenad.

Förslaget till uppdaterad bilaga av LVFS 1997:13 som reglerar vilka livsmedel som får förskrivas kommer att skickas ut på externremiss samt läggas upp på Läkemedelsverkets webbplats under vecka 51.

Sista svarsdatum på remissen är fredagen den 25 januari. Ikraftträdande kommer att ske under våren 2013. Den nuvarande versionen (ändringsföreskrift LVFS 2012:1) gäller tills vidare.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies