Förorenade läkemedel som orsakat meningit finns inte i Europa

den 16 oktober 2012

Flera medier rapporterar i dagarna om att många personer i USA har insjuknat i meningit till följd av förorenade läkemedel. Enligt FDA har inga produkter från tillverkaren exporterats till Europa.

Enligt information på den amerikanska läkemedelsmyndighetens (FDA) webbplats har utbrotten troligen orsakats av en förorening av ett eller flera läkemedel tillverkade vid ett lokalt sjukhusapotek, the New England Compounding Center (NECC), Framingham, Massachusetts, USA.

Det finns inga läkemedel godkända i Sverige som tillverkas av NECC. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten meddelar att läkemedlen inte har exporterats till något EU-land.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies