Frågor och svar om rapporterade narkolepsifall

den 17 oktober 2012

Läkemedelsverket får ofta frågor om hur många som drabbats av narkolepsi efter pandemivaccinationen i Sverige.

De siffror som används i olika sammanhang kan variera, bland annat beroende på vilken källa som använts. För att förklara denna variation och varför ingen exakt siffra kan anges för t.ex. antalet drabbade har ett antal frågor och svar sammanställts, se länk.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies