Generisk förskrivning kräver god framförhållning

den 29 november 2012

Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag utrett de nödvändiga förutsättningarna för att införa generisk förskrivning, dvs. att läkaren istället för ett produktnamn anger läkemedelssubstans i receptet. En viktig slutsats är att en sådan förändring kräver tid för förberedelser.

Generisk förskrivning innebär att förskrivaren i stället för ett produktnamn använder sig av det generiska namnet, dvs. substansnamnet. Det innebär att förskrivaren överlåter till apoteken att välja vilken produkt som patienten får expedierad. Generisk förskrivning förekommer i många länder, men reglerna för hur apoteken får välja vilka läkemedel de expedierar kan se olika ut.

– Vi har haft många diskussioner med de berörda aktörerna och förstått att man behöver god framförhållning för ett införande, säger utredare Erica Hagblom. Vårt förslag är därför att generisk förskrivning bör träda ikraft först tre år efter att beslut tagits.

Majoriteten av befintliga läkemedel bedöms vara möjliga att förskrivas generiskt, men  Läkemedelsverket bör få i uppdrag att besluta vilka substanser (i kombination med läkemedelsform och styrka) som får förskrivas. Det krävs dock att såväl förskrivarstöd, receptexpeditionssystem och nationell infrastruktur måste kunna hantera generisk förskrivning parallellt med traditionell produktförskrivning.

Läkemedelsverket föreslår att apoteken åläggs att komplettera apoteksetiketten med tydlig uppgift om vilken aktiv substans ett expedierat läkemedel innehåller. Förslaget innebär att lagstiftningsändringar måste genomföras.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Erica Hagblom
utredare
018-18 36 11

Lena Björk
enhetschef
018-17 47 40

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies