Granskning av infusionslösningar som innehåller hydroxietylstärkelse

den 3 december 2012

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) har påbörjat en granskning av lösningar som innehåller hydroxietylstärkelse (HES). HES används för att upprätthålla blodvolymen hos kritiskt sjuka patienter. Lösningar som innehåller HES ges direkt i blodbanan.

En ny studie som jämför HES med Ringer-acetat (en annan lösning som används för att ersätta vätskevolym) hos patienter med svår sepsis (svår infektion med påverkan på livsviktiga organfunktioner) visade att patienter behandlade med HES löper en större risk för död och större risk för behandlingskrävande njursvikt. Dessa resultat bekräftade tidigare resultat från en studie på patienter med svår sepsis.

Dessutom visade en ny studie omfattande 7000 intensivvårdspatienter också en ökad förekomst av behandlingskrävande njursvikt (men ingen ökad risk för död) hos patienter behandlade med HES, jämfört med patienter som behandlats med saltlösning.

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, inleder nu en utvärdering av nytta/risk-balansen för infusionslösningar innehållande HES.

I Sverige finns följande infusionslösningar som innehåller hydroxietylstärkelse godkända:

  • Hesra
  • HyperHAES
  • Tetraspan
  • Venofundin
  • ViaSPan
  • Volulyte
  • Voluven

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies