Granskning av kortverkande beta-agonister

den 4 december 2012

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) har påbörjat en granskning av kortverkande beta-agonister för att bedöma deras säkerhet och effektivitet när de används för att förhindra förtidig förlossning.

Kortverkande beta-agonister används allmänt i Europa för behandling av astma. I flera europeiska länder är vissa kortverkande beta-agonister också godkända för att hämma sammandragningar vid för tidigt värkarbete, eftersom de slappnar av musklerna i livmodern. När läkemedlen används för detta ändamål ges de vanligtvis i form av injektioner, som tabletter eller som stolpiller. Man använder då också högre doser än vid astmabehandling.

På grund av de högre doserna finns en känd risk för biverkningar som påverkar hjärta och blodkärl med dessa läkemedel när de används för att förhindra förtidig förlossning. Informationen till förskrivare innehåller säkerhetsvarningar och läkemedlen får inte användas till patienter som har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Dessutom finns det osäkerhet om effektiviteten vid långvarig användning av dessa läkemedel (mer än 48 timmar) för att förhindra förtidig förlossning.

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, kommer nu att utvärdera nytta-risk-förhållandet för kortverkande beta-agonister när dessa läkemedel används för att förebygga förtidig förlossning hos gravida kvinnor.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies