Humulin Mix 30/70 avregistreras

den 27 april 2012

Humulin Mix 30/70 injektionsvätska, suspension avregistreras 12-04-30 på företagets begäran, orsaken uppges vara låg omsättning.

Humulin Mix 30/70 (30% lösligt insulin och 70% isofant insulin) fanns i cylinderampull för användning i flergångspenna.

För de patienter som vill gå över till fri kombination finns Humulin Regular (lösligt insulin) kvar i form av cylinderampull (passar i samma penna som Mix 30/70) samt som injektionsflaska. Även Humulin NPH (isofant insulin) finns kvar som cylinderampull (passar i samma penna), som engångspenna (Humulin NPH KwikPen) samt som injektionsflaska.

För de patienter som vill ha ett mixinsulin finns Insuman Comb 25 från Sanofi (25% lösligt insulin och 75% isofant insulin). Det finns som cylinderampull och engångspenna, och innebär ett byte till annan typ av insulinpenna.

Humulin Mix 30/70 finns registrerat i flera europeiska länder, så licensförskrivning kan vara en möjlighet för de patienter som inte kan ställas över på alternativ behandling.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies