Informationsdag för läkemedelsansvariga på apotek

den 3 juli 2012

Läkemedelsverket bjuder in till informationsdagar för läkemedelsansvariga på öppenvårdsapotek tisdagen den 23 oktober(fullbokat) och onsdagen den 31 oktober på Uppsala Konsert & Kongress i Uppsala.

Läkemedelsverket bjuder in till två tillfällen med information till läkemedelsansvariga hos samtliga apoteksaktörer. Vi ser möjligheten att informera om och förtydliga några av de krav som finns i lagar och föreskrifter. Vi kommer bland annat att berätta om vår tillsyn och förmedla vad vi sett i denna. I år har vi bjudit in Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Datainspektionen (DI) att föreläsa under delar av dagen.

Datum: tisdagen den 23 oktober och onsdagen den 31 oktober 2012 (Samma information ges vid båda tillfällena) Fullbokat!
Tid: 09:00– ca 16:30 (kaffe och registrer ing från 08:00)
Plats: Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

Det är kostnadsfritt att delta vid informationsdagen men vid oanmäld frånvaro kommer apoteket att debiteras 800 kronor.

Anmälan måste göras senast tisdagen den 9 oktober (se länk). I anmälan måste det framgå vilken av dagarna du vill komma. Antalet platser är begränsat. Bekräftelse om att plats erhållits kommer att skickas ut via e-post.
I samband med anmälan kan du även skicka med frågor som vi hoppas kunna besvara under dagen.

Ur programmet:

• Förtydligande runt vissa krav i föreskrifterna
• Brister/avvikelser som anmäls till Läkemedelsverket
• Läkemedelsverket inspekterar
• Information från TLV och DI

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies