Ingen brist på Vfend (vorikonazol) infusionslösning och tabletter

den 8 mars 2012

Tillverkaren av svampmedlet Vfend har inkommit med ny information rörande tillgången på läkemedlet.

Det har tidigare (2012-03-08) uttryckts en farhåga att flera beredningsformer av Vfend inte skulle vara tillgängliga under våren 2012 på grund av tillverkningsproblem. Nu anger man att Sverige inte kommer att beröras, varför Vfend kan förskrivas som tidigare.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies