Innovationskontor ska stödja life science-företag

den 3 december 2012

För att stödja innovation inom life sciencesektorn inrättar nu Läkemedelsverket ett innovationskontor. Målet är att ytterligare öka tillgängligheten till den regulatoriska kunskap som finns i myndigheten och underlätta kontakter med Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket är en väl ansedd myndighet för tillståndsgivning och tillsyn av läkemedel och medicintekniska produkter. Läkemedelsverket är också en viktig rådgivare i regulatoriska och vetenskapliga frågor till företag och innovatörer och tar årligen emot ca 200 företag och forskargrupper för rådgivningar. Av dessa kommer cirka 20 procent från Sverige, 40 procent från övriga Europa, samt 35 procent från Nordamerika.

Trots detta är kunskapen om rådgivningsverksamheten begränsad hos vissa målgrupper. Detta gäller framför allt bland små och medelstora företag, s.k. SME (Small and medium-sized enterprises).

Ytterligare en målgrupp är forskare inom akademin. Här finns en av huvuduppgifterna för Innovationskontoret att berätta om hur Läkemedelsverket kan bistå samt sprida information om regulatoriska frågor. Uppgiften är att öka tillgängligheten till den expertis som finns på Läkemedelsverket och samtidigt öka kunskapen om regelverken kring medicinska produkter hos målgrupper som innovatörer, akademin och företagare inom life science.


Innovationskontoret ska:

  • Arbeta för att vetenskaplig och regulatorisk rådgivning når fler målgrupper
  • Vara en enkel och tydlig kontaktväg in i Läkemedelsverket
  • Aktivt synliggöra Läkemedelsverkets tjänster relaterade till innovation
     

Innovationskontoret hör till verksamhetsområdet Utveckling och består i dagsläget av två personer. Innovationskontoret leds av Susanne Baltzer.

– Läkemedelsverket har en unik kompetens när det gäller regelverket kring utveckling av nya läkemedel och medicinska produkter. Det är väldigt roligt att vi nu kan göra denna kunskap ännu mer tillgänglig för att ytterligare stödja en bättre folk- och djurhälsa, säger Bengt Wittgren, stf. generaldirektör och chef för verksamhetsområdet Utveckling.

Läkemedelsverket ingår i det europeiska systemet som leds av det europeiska läkemedelsverket EMA. Läkemedelsverket är tillsammans med Storbritannien, Nederländerna och Tyskland en av de myndigheter som är mest anlitat i arbetet med att utvärdera och godkänna nya läkemedel.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

För mer information

Susanne Baltzer
Ansvarig Innovationskontoret
0727 155 890
susanne.baltzer@mpa.se

Mårten Forrest
Pressansvarig
018-17 48 15
marten.forrest@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies