Irbesartan Teva återkallas på grund av fel i förpackningens informationsblad

den 12 september 2012

Blodtrycksmedicinen Irbesartan Teva återkallas på grund av felaktig doseringsanvisning i förpackningens informationsblad.

I bipacksedeln för blodtrycksmedicinen Irbesartan Teva, som säljs i tablettstyrkorna 150 mg och 300 mg, är dosen korrekt angiven i milligram. I den ytterligare information som ges inom parentes efter tablettstyrkan anges dock ett för stort antal tabletter vilket ger en fyrfaldigt för hög dosering.

Medicinen med den felaktiga bipacksedeln återkallas därför. Patienter som behandlas med Irbesartan Teva uppmanas att noga följa sin läkares doseringsanvisningar vad gäller antal tabletter.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies