Läckageproblem med Physioneal Clear-Flex peritonealdialysvätska

den 15 mars 2012

Läkemedelsverket har fått många rapporter om läckande påsar av typen Physioneal Clear-Flex peritonealdialysvätska, 5-literspåsar. Det är viktigt att patienter och sjukvårdspersonal noga kontrollera dialyspåsarna innan de används. Läckande påsar ska inte användas.

Under januari och februari i år har omkring tre gånger så många rapporter om läckande påsar av denna typ mottagits som under motsvarande period föregående år. Orsaken till läckaget är att en reva kan bildas i påsen när svetsförslutningarna öppnas.

I utbildningsmaterial för patienter som använder dessa påsar betonas vikten av att kontrollera påsarna vid varje dialystillfälle. Patienterna uppmanas att noga följa de instruktioner som finns i utbildningsmaterialet som tillhandahålls. Om vätskeläckage i någon dialyspåse upptäcks är det viktigt att detta rapporteras enligt normal rutin.

Det finns hittills inga rapporter om ökat antal infektioner i samband med användning av produkten, men läckande påsar ska inte användas.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relatead information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies