Läkemedel med tramadol är narkotika

den 9 mars 2012

Den 15 mars börjar nya regler för tramadol att gälla. De innebär till exempel att privatpersoner inte får köpa läkemedel med tramadol från andra länder och föra in dessa med post till Sverige.

Substansen tramadol narkotikaklassades den 1 december 2007. Samtidigt gjordes undantag för vissa beredningar avsedda för medicinskt eller vetenskapligt bruk.

Under de senaste åren har missbruket av de läkemedel som varit undantagna ökat och regeringen har därför, på förslag från Läkemedelsverket, beslutat att undantagen ska upphöra den 15 mars 2012.

Från den 15 mars kommer alla tramadolläkemedel, oavsett mängd aktiv substans, att vara narkotika. Det innebär bland annat att det är olagligt för privatpersoner att köpa läkemedel med tramadol från andra länder och föra in dessa med post till Sverige. Hanteringen av tramadolläkemedel för lagliga medicinska ändamål kan i stort fortgå som tidigare eftersom Läkemedelsverket har infört undantag från flera administrativa krav.

I de fall aktuella beredningar används för vetenskapliga ändamål medför ändringen att krav på tillstånd m.m. införs.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Karin Jansson
018-17 42 77

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies