Läkemedelsverket positiva till Inspektionen för vård och omsorg

den 21 augusti 2012

Läkemedelsverket har idag till regeringen lämnat ett yttrande över remissen ”Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst” (Ds 2012:20). Verket är överlag positiva till förslaget och välkomnar bland annat ett tydligare tillsynsuppdrag för myndigheterna samt tydligare riktlinjer för samverkan.

Läkemedelsverket ser övervägande fördelar med förslaget att inrätta Inspektionen för vård och omsorg. Läkemedelsverket konstaterar att verket och den nya inspektionsmyndigheten behöver ha en proaktiv relation och utveckla samarbetet över myndighetsgränserna. 

Läkemedelsverket instämmer i att det är för långtgående att låta tillsynen över bland annat apoteksverksamhet, läkemedelsindustri och angränsande frågor, som Läkemedelsverket ansvarar för idag, ingå i den föreslagna tillsynsmyndigheten.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies