Läkemedelsverket utbildar tulltjänstemän om olagliga läkemedel

den 29 maj 2012

Tusentals varor passerar dagligen Sveriges gräns och det är inte alltid så enkelt för tullen att avgöra vad en produkt egentligen är. Som en del i arbetet mot olagliga läkemedel håller Läkemedelsverket idag utbildning om olagliga läkemedel för ett 30-tal av Tullverkets tjänstemän.

Varje dag passerar ca 250 000 försändelser Posten Arlanda och en av Tullverkets uppgifter är att övervaka så att olagliga produkter inte kommer in i Sverige. En betydande del av inflödet består av läkemedel och läkemedelsliknande produkter.

– Olagliga läkemedel kan medföra stora hälsorisker eftersom produkterna inte är kontrollerade, det är därför omöjligt att veta vad man egentligen får och vad produkten innehåller, säger Per-Åke Sandvold, enhetschef vid Läkemedelsverket.

Begreppet olagliga läkemedel förknippas oftast och endast med förfalskade läkemedel, men det är bara en del av ett område som omfattar alla produkter som klassificeras som läkemedel, men som inte är godkända för försäljning.

Eftersom läkemedelslagstiftningen gränsar mot många produktområden – t.ex. livsmedel, foder, kosmetika, tobaksvaror och biocider – finns det många gråzoner. Ett exempel är kosttillskott som kan innehålla växter vilka kanske har använts både mot sjukdomar och som livsmedel i olika delar av världen.

– Det är bra att vi får möjlighet att förmedla vår expertkompetens på området och vi ser verkligen fram emot att hålla denna utbildning, säger Per-Åke Sandvold. Det är viktigt att tullpersonalen kan göra snabba och korrekta bedömningar om dessa produkter.

Läkemedelsverkets förhoppning är att detta är starten för en rad utbildningar inom området i framtiden.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Per-Åke Sandvold
Enhetschef, Kontroll av narkotika och olaglig läkemedelsförsäljning
018-17 48 62
070-246 43 39

Maria Gustafsson
Utredare, Kontroll av narkotika och olaglig läkemedelsförsäljning
018-17 46 58

 

Relaterad information

 Om olagliga läkemedel

 Tullverkets beslagsstatistik 2011 (Bruten länk 2015-07-22)

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies