Läkemedelsverket utreder om apotek har bedrivit partihandel utan tillstånd

den 14 december 2012

Läkemedelsverket utreder just nu enstaka fall där apotek på olika sätt kan ha bedrivit partihandel med läkemedel utan tillstånd. Detta skulle i sådana fall vara ett brott mot lagen om handel med läkemedel. Läkemedelsverket har i ett av fallen lämnat in en polisanmälan.

Läkemedelsverket är ansvarig tillsynsmyndighet för hela läkemedelskedjan, från tillverkning tills att läkemedlet lämnas ut till patienten på apotek. Läkemedelsverket utreder just nu flera fall där apotek på olika sätt kan ha bedrivit partihandel utan tillstånd och sålt läkemedel vidare till partihandlare eller andra apotek. 

Apotek får lämna ut läkemedel till enskilda patienter, men inte sälja vidare till andra partihandlare eller apotek utan partihandelstillstånd. Detta skulle i sådana fall vara ett brott mot reglerna för hur läkemedelsdistribution får bedrivas, dvs. lagen om handel med läkemedel.

– Det finns en stor risk att man här tappar spårbarheten på läkemedel, säger Karin Hååg, direktör på Läkemedelsverket. Om ett läkemedel måste dras in akut på grund av kvalitetsproblem eller allvarliga biverkningar blir det då omöjligt, och patienter kan löpa risk att skadas.

Läkemedelsverket har genomfört enstaka oanmälda inspektioner under året och kommer att utföra ytterligare inspektioner den närmaste tiden. Överträdelserna är inte kopplade till en viss apotekskedja eller något geografiskt område.

Läkemedelsverket har idag lämnat in en polisanmälan mot ett av apoteken för misstänkt brott mot lagen om handel med läkemedel.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Annika Babra
tf enhetschef Inspektionen
018-17 42 71

Karin Hååg
direktör Tillsyn
018-16 77 89

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies