Läkemedelsverkets årsredovisning för 2011

den 22 februari 2012

Läkemedelsverket har igår lämnat sin årsredovisning för 2011 till regeringen. Verksamheten har under 2011 främst präglats av nya regeringsuppdrag, ett fortsatt framgångsrikt arbete inom EU och ett allt mer utvidgat arbete på den nationella arenan.

Utredningsansvaret för läkemedelsansökningar fördelas inom EU på de nationella läkemedelsmyndigheterna. Läkemedelsverket har sedan inträdet i EU tilldelats en stor andel av dessa utredningsuppdrag. Under året var Sverige huvudansvarig för 53 av totalt 192 inkomna centrala läkemedelsansökningar inom EU.

– Detta innebär att Sverige har ett stort inflytande på utredningarna och samtidigt kan bibehålla en hög kompetens vid myndigheten, säger Läkemedelsverkets ställföreträdande generaldirektör Enrique Arias.

Läkemedelsverket fick under 2010 ett uppdrag av regeringen att utveckla en verksamhet för förbättrad läkemedelsanvändning. Det har under 2011 lagts stort fokus på projekt och aktiviteter inom detta område. I augusti 2011 fick Läkemedelsverket även ansvaret att samordna aktiviteterna inom den nationella läkemedelsstrategin.

Läkemedelsverket har under 2011 tecknat samarbetsavtal med läkemedelsmyndigheter i Kina och Brasilien. Målet är att öka kunskapsutbytet mellan myndigheterna, till exempel om läkemedelsanvändning, hållbar utveckling, olagliga läkemedel och traditionell kinesisk medicin.

Efter några år med ekonomisk obalans kunde Läkemedelsverket vid årsbokslutet 2011 redovisa ett överskott på 81 miljoner kronor. Överskottet täcker tidigare uppkomna underskott i verksamheten. Denna förbättring av det ekonomiska utfallet visar att det interna arbete som som gjorts har gett resultat.

- Myndighetens ekonomi är nu i balans och vi är ekonomiskt väl rustade för de uppdrag vi har, säger Enrique Arias.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Enrique Arias
stf generaldirektör
018-17 46 00

 Skicka meddelande
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies