Längre handläggningstider för kliniska prövningar

den 17 december 2012

På grund av hög arbetsbelastning är handläggningstiderna för kliniska prövningar och väsentliga protokolländringar för närvarande längre än vanligt.

Förseningarna medför att frågor från Läkemedelsverket på kliniska prövningar dag 30 är sena och likaså väsentliga protokolländringar (amendments) där myndigheten för närvarande inte hinner fatta beslut inom 35 dagar.

Vissa prövningar kommer även att kunna bli sena med beslut inför dag 60, i de fall kommer Läkemedelsverket att kontakta berörda sponsorer med ytterligare information.

Läkemedelsverket beklagar den försenade handläggningen, och arbetar för att inom kort att kunna återgå till normala handläggningstider.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Gunilla Andrew-Nielsen
Enhetschef
018-17 49 23

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies