Licensansökan för Protovit ej nödvändig

den 30 januari 2012

Multivitaminpreparatet Protovit klassificeras inte som ett läkemedel av Läkemedelsverket och därmed finns det inget lagligt stöd för att fortsätta att bevilja licens för denna produkt.

Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel(licensföreskrifter) LVFS 2008:1 är licens ett försäljningstillstånd för ett apotek att få försälja icke godkända läkemedel.

Protovit kommer att kunna försäljas utan licens då produkten inte längre klassificeras som ett läkemedel. Under en övergångsperiod kommer Läkemedelsverket fortsatt att bevilja licens för Protovit. Från och med 1 maj 2012 kommer inga flera licenser att beviljas för Protovit.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies