MabCampath (alemtuzumab) avregistreras

den 17 augusti 2012

MabCampath är indicerat för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi av B-cellstyp (BKLL) för vilka fludarabin i kombination med annan kemoterapi inte är lämplig. Företaget har beslutat att avregistrera samtliga beredningar av läkemedlet av kommersiella skäl.

MabCampath kommer i fortsättningen att finnas tillgängligt via licensförskrivning.

Läkemedlet kommer förmodligen att avregistreras i slutet av augusti, exakt datum är ännu inte fastställt.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies