Minska mängden läkemedel som kastas

den 5 oktober 2012

Årligen slängs uppskattningsvis 1500 ton läkemedel i samband med användning och distribution. De flesta överblivna läkemedel omhändertas på rätt sätt, men ca 250 ton läkemedel hamnar i avlopp eller hushållssopor. Läkemedelsverket föreslår nu en rad åtgärder – främst effektivare läkemedelsanvändning och bättre system för återlämning av överblivna läkemedel – för att minska belastningen på miljön och sänka samhällets läkemedelskostnader.

Läkemedelsverket har under 2011 fått i uppdrag av regeringen att utreda åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel eller på annat sätt begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändning.

Överblivna läkemedel belastar miljön om de slängs i avlopp eller hamnar i en osäker sophantering. Den totala mängden läkemedel som kasserades 2011 i Sverige beräknas uppgå till cirka 1500 ton.

– Att läkemedel blir över i öppenvården beror främst på att behandlingen avslutats, avbrutits eller att patienten har avlidit, säger Staffan Castensson, utredare vid Läkemedelsverket. För att minska mängden läkemedel som slängs måste mängden läkemedel som skrivs ut minskas.

Läkemedelsverket föreslår en rad åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att bidra till minskad kassation av läkemedel:

  • utvärdera konstruktionen av läkemedelsförmånen samt systemet för generiskt utbyte (periodens vara) med avseende på hur det påverkar patienters kassation av läkemedel,
  • öka samarbetet mellan SoS och LV för att förbättra läkemedelsanvändningen,
  • patienten ska få ut sin läkemedelslista om behandlingen ändras,
  • komplettera patientens läkemedelslista med generiska namn (läkemedelssubstans),
  • stöd användningen av startförpackningar och dosexpedierade läkemedel,
  • väg in miljörisker i bedömningen om ett läkemedel skall få säljas receptfritt,
  • underlätta för medborgarna att kasta läkemedelsavfall genom en nationell lösning,
  • genomför regelbundna nationella informationskampanjer

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Staffan Castensson
utredare
018-17 46 00

Anders Ekedahl
utredare
018-17 46 00

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies