Nitroglycerin Recip indraget på grund av stabilitetsproblem

den 27 april 2012

Kärlkrampsmedicinen Nitroglycerin Recip har dragits in från marknaden på grund av kvalitetsproblem. Läkemedlet beräknas vara indraget under cirka 4 månader. Patienter som för närvarande använder medlet rekommenderas kontakta sjukvården för att få alternativt läkemedel utskrivet.

Företaget har dragit in alla tillverkningssatser av Nitroglycerin Recip 2012-04-25. Orsaken är stabilitetsproblem  som påvisades  vid efterkontroll. Företaget beräknar att det tar cirka 4 månader att åtgärda kvalitetsproblemen, så att produkten åter kan släppas ut på marknaden.

Nitroglycerin Recip är ett snabbverkande läkemedel som placeras under tungan och används för att behandla akuta attacker av kärlkramp. Läkemedlet är godkänt i styrkorna 0,25 och 0,5 mg.

Rekommendation till sjukvården

Nyinsättning
I första hand rekommenderas någon av nitroglycerinsprayerna Glytrin eller Nitrolingual.

Ersättning för patienter som behandlas med Nitroglycerin Recip
Patienter som behandlas med Nitroglycerin Recip bör kontakta sin läkare för att få recept på annat läkemedel under den tid som bristsituationen kommer att bestå. Om möjligt bör patienterna istället få spray Glytrin eller Nitrolingual. Det är viktigt att patienterna får god information om hur produkterna ska användas.

Ett annat, mindre snabbverkande, nitroglycerinläkemedel är Suscard buckal tablett (som liksom sprayerna innehåller glyceryltrinitrat) som kan användas både förebyggande och för akut behandling. Tabletten löser dock inte upp sig lika snabbt som Nitroglycerin Recip och effekten uppnås därmed långsammare. Suscard finns dock för närvarande inte tillgängligt på marknaden. 

För patienter där det är svårt att hitta en likvärdig behandling med godkänt läkemedel finns det möjlighet att ansöka om licens för ett kortverkande, i Sverige ej registrerat, nitroglycrinpreparat.  För anvisningar om licensförskrivning, se länk.

Rekommendation till patienter

Patienter som använder Nitroglycerin Recip rekommenderas att kontakta sjukvården för att få alternativt läkemedel förskrivet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies