Nordisk studie bekräftar tidigare känt samband mellan SSRI-behandling och ökad risk för högt blodtryck i lungorna hos det nyfödda barnet

den 13 januari 2012

En ny nordisk studie omfattande 11 000 barn bekräftar tidigare studieresultat att behandling av kvinnor med depression med SSRI-läkemedel i senare delen av graviditeten kan leda till ökad risk att föda barn som drabbas av högt blodtryck i lungornas blodkärl.

Det är tidigare känt att antidepressiva SSRI-läkemedel under sena delen av graviditeten i sällsynta fall kan leda till att det nyfödda barnet drabbas av kvarstående högt blodtryck i lungornas blodkärl (så kallade persisterande pulmonell hypertension). Denna information, och en maning till försiktighet med sådan behandling, finns redan i produktinformationen för alla SSRI-preparat.

Den nu publicerade samnordiska studie visar att ca 3 per 1000 nyfödda barn drabbas då modern tagit medicinen under sena delen av graviteten, jämfört med ca 1 per 1000 barn då medicinering inte skett.

 Selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of persistent pulmonary hypertension in the newborn: population based cohort study from the five Nordic countries; Kieler, Artama, Engeland, Ericsson, Furu, Gissler, Beck Nielsen, Nørgaard, Stephansson, Valdimarsdottir, Zoega & Haglund, BMJ online, 12 January 2012

Som framgår av produktinformationen för de antidepressiva SSRI-läkemedlen bör annan icke-medicinsk behandling övervägas under graviditeten om det är möjligt. Inför eventuell behandling med SSRI-läkemedel bör fördelarna med behandling av modern vägas mot den ökade risken för barnet.

Den nya studien baseras på 1,6 miljoner födda barn i Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige och har följt upp de ca 11 000 barn som fötts av kvinnor som fått SSRI-behandling i sen delen av graviditeten (efter graviditetsvecka 20). Studien är den största i sitt slag och bidrar med bättre grundade resultat än det fåtal mindre studier som publicerats under tidigare år. Dessutom kunde den nya studien utvärdera effekter av alla SSRI‑ preparaten som finns på marknaden i de nordiska länderna – risken var av samma storleksordning för de olika preparaten.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Ingemar Persson
senior expert
018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies