Ny behandlingsrekommendation för halsfluss

den 14 december 2012

Halsont leder varje år till många läkarbesök. Samtidigt läker de flesta halsinfektioner ut av sig själva. Med nya tydligare behandlingsrekommendationer ska det bli lättare att avgöra vilka patienter som har nytta av antibiotika.

Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket har tagit fram en uppdaterad behandlingsrekommendation för faryngotonsillit (halsfluss).

– Målsättningen är bland annat att ge tydligare rekommendationer för bedömning av när antibiotika kan användas samt när man ska misstänka andra sjukdomar, säger Kerstin Claesson, klinisk expert vid Läkemedelsverket.

Ett viktigt syfte med antibiotikabehandling vid halsfluss är att lindra symtom. Patienter som har uttalade symtom på halsfluss orsakad av grupp A-streptokocker rekommenderas antibiotika, i första hand penicillin. Tiden med besvär kan då minska med 1-3 dagar.

Det är väsentligt att vården gör en strukturerad klinisk bedömning av patientens besvär. Först gäller det att bedöma om symtomen tyder på virusinfektion, vilket är vanligast, särskilt om patienten förutom halsont också har  hosta eller snuva. Antibiotika saknar effekt mot virusinfektioner.

Om en läkarundersökning ger anledning att misstänka streptokockinfektion tas snabbtest för streptokocker. Det är endast patienter med positivt snabbtest som rekommenderas antibiotika, och vid behov symtomlindrande behandling. Om inte bakterier konstaterats rekommenderas enbart symtomlindrande behandling vid behov.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontaktpersoner

Sigvard Mölstad
allmänläkare i Stramarådet vid SMI
040-39 13 75
 sigvard.molstad@med.lu.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies