Ny föreskrift om kliniska läkemedelsprövningar på människor

den 1 februari 2012

Den 1 februari 2012 träder Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om kliniska prövningar på människor i kraft.

Samtidigt publiceras en vägledning som har till syfte att beskriva och tolka innehållet i gällande regelverk. Vägledningen kommer att kompletteras efter hand. Samtidigt har också informationen på Läkemedelsverkets hemsida för kliniska prövningar reviderats i enlighet med den nya föreskriften.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies