Nya bestämmelser om handel med sprutor och kanyler

den 16 oktober 2012

Den 1 november träder nya bestämmelser i kraft för handel med sprutor och kanyler. Lagstiftningen från 1968 och Läkemedelsverkets föreskrifter från 1995 upphör då att gälla.

De tidigare kraven på tillstånd har ersatts med en anmälningsplikt för de som bedriver handel i Sverige. Läkemedelsverket har i LVFS 2012:22 bland annat föreskrivit vad en anmälan ska innehålla. Den som tidigare haft tillstånd att bedriva handel med sprutor och kanyler behöver inte göra någon anmälan, men om tidigare angivna förhållanden har ändrats ska detta anmälas.

Syftet med den nya lagen är att hindra att sprutor och kanyler kan komma till användning vid missbruk av narkotika. Dessutom har det förtydligats att lagen även ska hindra att sprutor används vid missbruk av dopningsmedel. Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies