Nya förslag till förordningar om medicintekniska produkter

den 4 oktober 2012

Två nya förslag till förordningar om medicintekniska produkter har lagts fram av EU-kommissionen. Beslutet kommer att fattas av Europaparlamentet och ministerrådet.

EU-kommissionen har den 26 september 2012 lagt fram förslag till Europaparlamentet och ministerrådet på två nya förordningar rörande medicintekniska produkter. Europaparlamentet och ministerrådet tar sedan ställning till förslagen och beslutar därefter gemensamt om ny lagstiftning. Det går inte i dagsläget att uttala sig om hur lång tid EU:s beslutsprocess kommer att tag. Den nuvarande lagstiftningen gäller tills vidare.

Det ena förslaget på en ny förordning för medicintekniska produkter ska ersätta direktiv 90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation och direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Det andra förslaget avser en ny förordning som ska ersätta direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

De två förslagen och en sammanfattning av innehållet finns tillgängliga på kommissionens hemsida och förslagen finns även översatta till svenska. Mer information kan hämtas via länkar i höger marginal.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies