Nytt nationellt register för läkemedelssubstanser

den 27 september 2012

På uppdrag av regeringen har Läkemedelsverket tagit fram NSL – ett nytt, öppet register för läkemedelssubstanser som kan användas fritt för utveckling av tjänster för hälso- och sjukvården. Substansregistret är tänkt att vara källan för svenska namn på läkemedelssubstanser och innehåller information om mer än 4 200 substanser som förekommer i läkemedel, licensläkemedel och lagerberedningar.

Inom hälso- och sjukvården används information om läkemedelssubstanser i ett antal olika IT-stöd. I juni 2011 fick Läkemedelsverket i uppdrag av Socialdepartementet att inrätta och administrera ett nationellt substansregister för att säkerställa användandet av kvalitetssäkrad substansinformation, och för att också bidra till ökad kompatibilitet mellan olika system.

Det nationella substansregistret för läkemedel (NSL) görs tillgängligt som en XML-fil och kan hämtas på nsl.mpa.se från den 27 september.

Läkemedelsverket har tagit fram substansinformation för mer än 4 200 substanser som förekommer i läkemedel, licensläkemedel och lagerberedningar. Dessa inkluderar alla aktiva ämnen i läkemedlen samt ett urval av hjälpämnen. Förutom rekommenderade svenska substansnamn innehåller registret ytterligare information som engelskt substansnamn, andra synonymnamn, narkotikaklassning, substansers inbördes relation och externa koder.

En nationell källa för svenska substansnamn är en grundförutsättning för att andra parter som exempelvis Apotekens service AB, Svensk informationsdatabas för läkemedel (SIL) och landstingens journalsystem ska kunna utveckla tjänster baserade på substansinformation. För kompabilitet mellan andra nationella och internationella källor har substanskoder från dessa källor inkluderats i NSL:

  • Nationellt produktregister för läkemedel (NPL)
  • Snomed CT
  • Chemical abstracts service (CAS)
  • UNique Ingredient Identifier (UNII)
  • Anatomical Therapeutic Chemical Classification system (ATC)

Informationsstrukturen i substansregistret är en förenklad form av ISO 11238, en standard som används av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Sven-Erik Hillver
senior expert
Enheten för Farmaci och Bioteknologi
018-17 46 00

Therese Ringbom
projektledare
Ledningskansliet
018-17 46 00

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies