Nytt nummer - Information från Läkemedelsverket nr 1, 2012

den 23 februari 2012

Årets första nummer av Läkemedelsverkets tidning innehåller bland annat artiklar om olagliga läkemedel, läkemedel till barn, medicinska programvaror och monografier för Edurant, Sativex och Procox.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies