Nytt nummer - Information från Läkemedelsverket supplement 1 2012

den 18 september 2012

Information från Läkemedelsverket supplement 1 2012 är ett veterinärnummer. Supplementet innehåller nya rekommendationer om dosering av antibiotika till gris.
Målet är att genom korrekt dos, doseringsintervall och en väl avvägd behandlingstid säkerställa god effekt och samtidigt minska risken för resistensutveckling.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies