Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 13 april 2012

I nr 2/2012 av LVs tidning kan du bl.a. läsa om nya läkemedelsrekommendationer vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Du kan även läsa om samordningen av forskningen om narkolepsi samt myndighetens arbete med läkemedel och miljö.

 Information från Läkemedelsverket 2/2012 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies