Nytt nummer - Information från Läkemedelsverket nr 4 2012

den 21 juni 2012

I nummer 4 av Information från Läkemedelsverket kan du bland annat läsa om fotosensibiliserande läkemedel, försäljningsstatistik av receptfria läkemedel. Du kan även läsa om den positiva utvecklingen av läkemedel mot HIV samt om inrapporterade biverkningar under 2011.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies