Nytt program ska öka kunskapen om barns läkemedel

den 27 juni 2012

Statusrapport till Socialdepartementet: Läkemedelsverket har tagit fram ett långsiktigt program för att på bred front bidra till en positiv förändring och sprida kunskap avseende barns läkemedel och dess användning. Speciellt fokus kommer att ges områden som identifierats som mest eftersatta och/eller förknippade med säkerhetsproblem.

Läkemedelsverket har i dagarna lämnat in en statusrapport till Socialdepartementet för regeringsuppdraget att ”Öka kunskapen om barns läkemedel och dess användning”. Uppdraget ingår i den Nationella Läkemedelsstrategin.

I Sverige har hälso- sjukvården länge påtalat brist på barnanpassade läkemedel och pekat på kunskapsluckor och potentiella säkerhetsproblem vad gäller barns läkemedelsanvändning. I brist på vetenskaplig dokumentation har rekommendationer för läkemedelsbehandling till barn vilat tungt på beprövad erfarenhet och barnläkarkåren har tvingats utveckla egna rutiner för behandlingar.

- Den kartläggning som Läkemedelsverket har utfört bekräftar bilden att barn i stor utsträckning behandlas med otillräckligt dokumenterade läkemedel (1-4), säger Elin Kimland, projektkoordinator på enheten för läkemedelsanvändning. Speciellt många av de läkemedel som ges till de yngsta och sjukaste barnen, är ofullständigt dokumenterade vad gäller dos, effekt och säkerhet. Detta beror på att kliniska prövningar på barn inte utförts. Dock har flera vanliga läkemedel som ges till barn, t ex antibiotika och febernedsättande läkemedel, genomgått klinisk prövning på barn.

Ett långsiktigt program har nu tagits fram för att förbättra och sprida kunskap om barns och ungdomars läkemedel och dess användning. Programmet omfattar bl a kartläggningar, identifiering av kunskapsluckor, utveckling av terapirekommendationer baserade på befintlig kunskap, utbildnings- och informationsinsatser samt insatser för patientsäker läkemedelsanvändning.

Målet är att barns läkemedelsanvändning ska bli säkrare och andelen otillräckligt dokumenterade läkemedel som ges till barn ska minska. Speciellt fokus kommer att ges områden som identifierats såsom mest eftersatta och/eller förknippade med säkerhetsproblem.
 
Behovet av bättre läkemedel till barn har även tydliggjorts inom EU genom flera legala och regulatoriska åtgärder. Det nationella uppdraget till Läkemedelsverket ligger helt i linje med det arbete och som pågår inom EU.

 

1. Kimland E, Nydert P, Odlind V, Bottiger Y, Lindemalm S. Paediatric drug use with focus on off-label prescriptions at Swedish hospitals - a nationwide study. Acta Paediatr. 2012.
2. Nydert P, Kimland E, Kull I, Lindemalm S. Over-the-counter drug use-estimations within the Swedish paediatric population. Eur J Pediatr. 2011 Oct 20;170(5):583-8.
3. Olsson J, Kimland E, Pettersson S, Odlind V. Paediatric drug use with focus on off-label prescriptions in Swedish outpatient care--a nationwide study. Acta Paediatr. 2011 Sep;100(9):1272-5.
4. Kartläggning av läkemedelsbehandling av barn på sjukhus. Information från läkemedelsverket. 2012;23(3):17.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

För mer information kontakta:

Elin Kimland, Leg. ssk, farmaceut, Med Dr. Tel. 018-17 47 67.

Professor Viveca Odlind, Senior Expert. Tel. 018-17 49 05.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies