Odeklarerade konserveringsmedel i var tionde hudkräm

den 27 februari 2012

Läkemedelsverket har kontrollerat 74 hudkrämer som sålts på den svenska marknaden. Laboratorieanalyserna visade att en av tio kontrollerade produkter innehåller konserveringsmedel som inte deklarerats, men få produkter har brister vad gäller mikrobiologisk kvalitet.

Läkemedelsverket har granskat 74 hudkrämer och liknande produkter gällande konserveringsmedel och produkternas mikrobiologiska kvalitet. De kemiska analyserna omfattade tio olika ämnen som är, eller har varit, vanligt förekommande konserveringsmedel i kosmetika och hygienprodukter.

Läkemedelsverkets granskning visade att 9 av de 74 produkterna (12%) hade brister gällande konserveringsmedel eller mikrobiologisk kvalitet. Åtta produkter innehöll ett eller flera konserveringsmedel som inte redovisats i ingrediensförteckningen, vilket är allvarligt.

En av de av 74 produkter hade brister gällande mikrobiologisk kvalitet och belades med saluförbud.

– Vi ser allvarligt på att ingående konserveringsmedel inte deklarerats i produktmärkningen hos en tiondel av de granskade produkterna, eftersom det bryter mot reglerna och också orsakar problem för allergiker som måste undvika vissa konserveringsmedel, säger Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket.

Orsaken till att konserveringsmedel inte har deklarerats i märkningen kan vara att tillverkaren inte känt till att produktens råvaror innehållit konserveringsmedel. Sådan kunskap är tillverkare skyldig att ha.

Granskningen har medfört att brister hos produkter har åtgärdats eller till att företag har slutat saluföra produkter med brister. Läkemedelsverkets metoder för analys av konserveringsmedel finns publicerade i en separat rapport.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies