Översyn av kriterier för utbytbarhet av depotberedningar

den 15 juni 2012

Läkemedelsverket har gjort en översyn av kriterierna för utbytbarhet av depotberedningar. Resultatet av denna översyn är en något reviderad bedömningsgrund. För depotberedningar har särskilda avvägningar baserat på frisättningsprincip gjorts sedan utbytbarhetssystemet trädde ikraft 2002. Den reviderade utbytbarhetsbedömningen baserar sig i första hand på en klinisk värdering av substansen. Små skillnader i läkemedlets upptag hos enskilda individer kan aldrig helt uteslutas. Om dessa bedöms sakna klinisk betydelse kan utbytbarhet medges. I annat fall görs också en bedömning av hur lika frisättningsprinciperna är för läkemedlen. Om dessa är olika, tillämpar Läkemedelsverket samma försiktighetsprincip som tidigare och medger inte utbyte.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies