Piratkopierade läkemedel är ett hot mot hälsan

den 7 juni 2012

Idag den 7 juni uppmärksammas världsdagen mot piratkopiering. Varumärkesförfalskning förekommer inom en rad olika produktområden, till exempel mat, filmer, dataspel och kläder. När varor som omfattas av särskilda säkerhetskrav, som t.ex. läkemedel eller medicintekniska produkter förfalskas, innebär det inte bara ekonomiska förluster för industrin utan även att konsumenten utsätts för stora risker.

För att kunna garantera att läkemedel har den kvalitet som patienten har rätt att kräva finns omfattande regler och kontrollsystem. Alla som hanterar läkemedel måste ha kunskaper om produkterna och kedjan måste vara kontrollerad från tillverkningen till dess att patienten får läkemedlet i sin hand. Det finns också system för att följa upp biverkningar och för att snabbt kunna göra indragningar av läkemedel om det uppstår oväntade problem.

I länder i världen där de här kontrollsystemen saknas, finns stora problem med olagliga kopior av läkemedel. Patienter kan luras att ta läkemedel som i själva verket kanske inte alls innehåller den riktiga substansen eller som innehåller fel mängd av substansen. Även medicinsk utrustning som t.ex. sprutor eller operationsmateriel kan förfalskas.

Tillverkarna av förfalskade produkter tar inga hänsyn till människors hälsa, utan är bara ute efter att tjäna snabba pengar. Ofta är det väldigt svårt eller helt omöjligt att avgöra om en läkemedelsförpackning är äkta eller om den är falsk. Svenska konsumenter kan till exempel komma i kontakt med olagliga läkemedel om man handlar läkemedel utomlands eller om man handlar via oseriösa internetsajter.

Receptbelagda läkemedel får i Sverige bara säljas av godkända apotek. Godkända apotek skyltar med den svenska apotekssymbolen.

– Sverige har ett väl fungerande system för att garantera att patienter får äkta läkemedel av god kvalitet. Utanför detta system är risken betydligt större att man får förfalskade läkemedel. Läkemedelsverket arbetar för att höja medvetandegraden om den här problematiken, säger enhetschef Per-Åke Sandvold.

Läkemedelsverket samverkar med en rad nationella aktörer för att motverka förfalskade läkemedel, till exempel Tullverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Apoteken, LIF, FGL (Föreningen för Generiska Läkemedel), Läkemedelshandlarna (branschorganisation för Sveriges parallellimportörer av läkemedel), Läkemedelsdistributörer, Sveriges Apoteksförening (förening för Sveriges apoteksaktörer) och Handikappförbunden.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Per-Åke Sandvold
Enhetschef, Kontroll av narkotika och olaglig läkemedelsförsäljning
070-246 43 39

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies