Regeringsuppdrag utbytbarhet av receptfria läkemedel

den 27 juni 2012

Läkemedelsverket har fått i uppdrag att utreda om det bör införas utbyteslistor över receptfria läkemedel och hur dessa i så fall bör utformas och användas. Arbetet ska rapporteras till regeringen senast den 31 oktober 2012.

En remiss, där utbytbarhet för receptfria läkemedel analyseras, har skickats till ett antal aktörer för synpunkter, som önskas senast 21 augusti.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies