Reglering av tatueringsfärger och permanent makeup

den 1 oktober 2012

I juni 2012 kom en ny svensk förordning (2012:503) om tatueringsfärger. Nya föreskrifter håller just nu på att utarbetas av Läkemedelsverket. Läkemedelsverket räknar med att färdigställa mer detaljerade föreskrifter i början av 2013. Det har tidigare inte funnits någon särskild lagstiftning i Sverige på området.

Förordningen om tatueringsfärger handlar om vad som gäller när man tillverkar, importerar, saluför eller använder tatueringsfärger i sin verksamhet. Syftet är att skydda användarna mot skadliga ämnen i färgerna.

- Det är positivt att Sverige inför regler för tatueringsfärger – nu kan vi begränsa riskerna säger, Susanne Zakrisson, enhetschef för kosmetika och hygienprodukter.
 
Läkemedelsverket är den centrala myndighet som ansvarar för att kontrollera tillverkare samt de som yrkesmässigt importerar eller exporterar tatueringsfärger. Verket kommer inte att bedriva någon tillsyn av tatueringsfärger innan alla regler på området har trätt i kraft.
 
För ytterligare information om den nya förordningen om tatueringsfärger samt om Läkemedelsverkets roll, vänligen kontakta Frida Nylén eller Lena Nohrstedt.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies