Reviderad bipacksedel för licensläkemedlet Roaccutan

den 9 oktober 2012

För licensförskrivna läkemedel finns i normala fall ingen aktuell produktinformation. För Roaccutan (isotretinoin) - som används mot svår acne - finns dock ett undantag då det är viktigt att patienter vet hur läkemedlet ska användas. Den svenska bipacksedeln har nu reviderats.

För licensläkemedel finns generellt ingen produktinformation på svenska, och apotek är inte heller skyldiga att tillhandhålla sådan information till patienter vid expediering av licensläkemedel. Dock gäller ett undantag för licensläkemedlet Roaccutan (isotretinoin), och den svenska bipacksedeln har nu reviderats.

Det är mycket viktigt att patienter får tillgång till svensk produktinformation för Roaccutan på grund av läkmedlets biverkningsprofil. Läkemedlet får bland annat inte användas av gravida eller barn under 12 år.

Med anledning av detta uppmanar Läkemedelsverket samtliga apotek som expedierar licensläkemedlet Roaccutan, att säkerställa att patienterna får tillgång till aktuell produktinformation på svenska.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies