Samband mellan narkolepsi och Pandemrix på Irland

den 20 april 2012

En irländsk utredning stärker sambandet mellan en ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar efter vaccination med Pandemrix.

Läkemedelsverket har fått ta del av en rapport från de irländska hälsovårdsmyndigheterna som visat en 13-faldig ökad risk av narkolepsi hos barn och ungdomar som vaccinerats med Pandemrix vilket motsvarar cirka fem fall narkolepsi per 100 000 vaccinerade barn och ungdomar.

Undersökningen, som täcker perioden april 2009 till december 2011, har ännu ej granskats i detalj av läkemedelsmyndigheterna, men data förefaller styrka tidigare undersökningar från Finland och Sverige.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 Final Report of the National Narcolepsy Study Steering Committee (pressmeddelande 2012-04-19) (Länken är inte längre tillgänglig)

 Final Report of the National Narcolepsy Study Steering Committee
(rapport 2012-04-19)  (Länken är inte längre tillgänglig)

 

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies