Försäljningen av Subutex upphör

den 23 november 2012

Det finns ett flertal godkända läkemedel som innehåller samma aktiva substans som Subutex att tillgå. I första hand rekommenderar Läkemedelsverket att kombinationspreparat som innehåller buprenorfin och naloxon används vid läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende.

Företaget RB Pharmaceuticals kommer från och med 21 januari 2013 att sluta tillhandahålla Subutex (buprenorfin) som är godkänt för substitutionsbehandling vid opioidberoende i samband med medicinsk, social och psykologisk behandling. Det finns i dag ett flertal godkända alternativ med samma aktiva substans (buprenorfin) - så kallade generiska läkemedel - på marknaden.

Efter rapporter om missbruk av buprenorfin har Läkemedelsverket efter hörande av experter utarbetat rekommendationer 2008 och 2010 där kombinationspreparat som innehåller buprenorfin och naloxon (Suboxone) utgör förstahandsval vid läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende, förutom under graviditet där buprenorfin rekommenderas.

Läkemedelsverket tidigare rekommendationer (se länkar) kvarstår oförändrade.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 Hearing om missbruk av Subutex (2008-04-18)

 Information från Läkemedelsverket 3-2010 (Hearing om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende, sid 4)

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies