Sugklockor Mystic Mityvac II har återkallats av tillverkaren

den 18 december 2012

Två modeller av sugklockor med produktnamnet Mystic Mityvac II Vacuum Assisted Delivery Product och som används inom förlossningsvård har återkallats av tillverkaren Cooper Surgical. I de återkallade produktmodellerna ingår ett stort antal lotserienummer. Läkemedelsverket publicerar denna information på grund av att oklarheter finns om återkallandets effektivitet och resultat i Sverige.

Tillverkaren Cooper Surgical har återkallat två modeller av sugklockor som används inom förlossningsvård. Produkterna marknadsförs med namnet Mystic Mityvac II Vacuum Assisted Delivery Products. Sugklockor som har levererats mellan den 20 oktober 2010 och den 8 juni 2011 har ett fel som kan innebära att vakuum inte bildas och bibehålls i produkten. De berörda produkterna har tillverkats mellan juli 2010 och maj 2011. I den återkallade modellen 10057 ingår 38 lotserienummer och i modellen 10058 ingår sammanlagt 31 lotserienummer.

Tillverkaren har meddelat sina kunder att de återkallade produkterna ska skickas tillbaka till tillverkaren.

Läkemedelsverket publicerar denna information med anledning av att det har uppstått oklarheter kring hur effektivt tillverkarens information har nått de kunder som använder sugklockorna i sin verksamhet i Sverige. Det finns inte heller information tillgänglig om hur det totala resultatet av återkallandet har varit på den svenska marknaden.

Läkemedelsverket vill uppmärksamma användare av denna produkt, men även andra medicintekniska produkter, att inträffade negativa händelser och tillbud ska anmälas såväl till tillverkare som till Läkemedelsverket (se länk).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontaktinformation

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies