Suscard kan inte tillhandahållas det närmaste året

den 12 januari 2012

Läkemedelsverket har fått information från läkemedelsföretaget Biophausia att Suscard buckaltabletter inte kommer att tillhandahållas under en längre tidsperiod (ca ett år) på grund av tillverkningsproblem.

Patienter bör därför förskrivas ett annat alternativ. Ett helt jämförbart alternativ till Suscard finns inte att tillgå men ett flertal andra alternativ i olika beredningsformer, såväl kortverkande som långverkande, finns tillgängliga på marknaden.

Suscard är ett kärlvidgande läkemedel som används förebyggande och vid akuta besvär av kärlkramp.

Biophausia har informerat apoteken om bristsituationen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies