Svenska läkemedelsverket skriver avtal med Kanadensiska läkemedelsmyndigheter

den 16 augusti 2012

Kanadensiska hälsovårdsmyndigheten Health Canada har genom Health Products and Food Branch (HPFB) och Health Environments and Consumer Safety Branch (HECSB) undertecknat ett ömsesidigt avtal om utbyte av information med svenska Läkemedelsverket. Avtalet gäller tills vidare och låter läkemedelsmyndigheterna att utbyta information som ännu inte offentliggjorts.

Avtalet underlättar samarbete och samverkan om säkerhetsfrågor och annan viktig kritisk hälsoinformation som ännu inte är offentlig. Exempel kan det vara utbyte av produktsäkerhetsinformation som skulle kunna resultera i regulatoriska åtgärder som behöver vidtas samtidigt i Kanada och Europa.

- Avtalet är ett viktigt steg i våra kontakter med myndigheter utanför Europa, säger det svenska Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman. Läkemedelsutveckling och hälsa är globala frågor som kräver samarbete och nära relationer mellan myndigheter, inte minst inom frågor som vi i Sverige tycker är särskilt viktiga såsom miljöfrågor och olagliga läkemedel, fortsätter Christina Åkerman.

Liknande avtal har tidigare etablerats med myndigheterna i USA (FDA) och Singapore (HSA).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies