Temodal pulver till infusionsvätska kan för närvarande inte tillhandahållas

den 10 oktober 2012

Temodal (temozolomid) i form av pulver till infusionsvätska, som används för behandling av vissa hjärntumörer, kan för närvarande inte tillhandahållas. Temozolomid i form av kapslar finns tillgängliga och har samma indikation som infusionsvätskan. Båda läkemedelsformerna används för behandling av vuxna och barn från tre års ålder.

Bristen förväntas bli kortvarig och företaget (MSD) beräknar att produkten åter finns tillgänglig för beställning i november månad. 

Under tiden bristsituationen kvarstår rekommenderas att behandling i första hand sker med kapslar, i den mån det är möjligt. Behandling med infusionsvätska som eventuellt är tillgänglig på avdelning eller klinik, eller som finns i lager på sjukhusapoteket, bör reserveras för små barn och andra patienter med sväljsvårigheter.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies