Tillfällig brist på Betapred injektionsvätska

den 22 maj 2012

Det råder brist på injektionsvätska Betapred (betametason) 5x1ml, vilket har resulterat i att även lagret för förpackningsstorleken 1x5ml nästan har tagit slut. Företaget uppger att leverans av Betapred injektionsvätska förväntas tidigast i mitten på juni.

För att säkerställa att injektionsvätska Betapred ska kunna ges till de patienter där en alternativ behandling inte är möjlig, så är det viktigt att överväga om en patient kan få ett annat kortisonpreparat i injektionsform eller om Betapred i tablettform kan vara ett alternativ.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies